0-ثبت نام و ورود کاربر(اطلاعات متقاضی)
  • دبستان پسرانه دوره دوم
  • نکته: در صورت خروج در هر مرحله از پیش ثبت نام، با ورود کد ملی، از قسمت "رمز عبورم را فراموش کرده ام" اطلاعات را بازیابی نمایید.